Hjälpmedel:

Avgiftsfri kollektivtrafik till skolungdomar under sommaren 2018

Riksdagen har beslutat om avgiftsfri kollektivtrafik till skolungdomar under sommaren 2018. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting kommer att skicka ut SL Access-kort till de elever som är berättigade. Följande elever omfattas:

  • Elever folkbokförda i Stockholms läns kommuner som lämnar årskurs 6-9 i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.
  • Elever folkbokförda i Stockholms läns kommuner som lämnar årskurs 1 eller 2 i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
  • Elever i specialskola som lämnar årskurs 10.

De avgiftsfria SL Access-korten kommer att vara giltiga från den 16 juni till och med den 9 augusti 2018. Giltigheten kommer att vara dygnet runt för all trafik med SL för en person med rätt att resa på Ungdomsbiljett 2018.

Sidan uppdaterad den 9 maj 2018