Hjälpmedel:

Beslut gällande kommunalt vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat enligt §16 att:

  • Inga nya vårdnadsbidrag beviljas från 1 februari 2016.
  • Tidigare beslut från juli-december 2015 omprövas utifrån ansökan.
  • Beviljade beslut före 1 juli 2015 löper enligt beslut.
  • Informationen publiceras här på vår hemsida och med brev till berörda vårdnadshavare.

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2015