Hjälpmedel:

Betygsresultat för grundskolan

Det genomsnittliga meritvärdet för elever som i våras gick ut grundskolan i Vallentuna ligger över genomsnittet för riket. I fem av Vallentunas åtta grundskolor har meritvärdet höjts jämfört med föregående läsår. Detta visar Skolverkets betygsstatistik från läsåret 2013/14.

– Det är glädjande att se att vårt arbete ger resultat. Andelen av våra elever i kommunala grundskolor som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 76,4 till 80,0 procent. Vi har under det senaste året arbetat systematiskt med tre fokusområden; förskolans pedagogiska utveckling, systematiskt kvalitetsarbete samt rektors pedagogiska ledarskap. Detta arbete fortsätter vi med under kommande år, säger Marie Truedsson, utbildningschef i Vallentuna kommun.

Det genomsnittliga meritvärdet har höjts från 205,6 till 221,2 och det gäller elever i såväl kommunala som fristående skolor i Vallentuna. I sju av Vallentunas åtta grundskolor är 100 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen

Vallentuna kommun 82,3 %
Riket 77,4 %

Genomsnittligt meritvärde

Vallentuna kommun 221,2
Riket 214,8

Meritvärde

Eleverna söker till gymnasieskolan med det meritvärde som räknas fram utifrån slutbetyget i årskurs 9. Betyg A i ett ämne ger 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 poäng och E ger 10 poäng. Meritvärdet tas fram genom att räkna samman elevens 16 bästa ämnesbetyg.

Mer information

Skolverkets webbplats

Sidan uppdaterad den 14 oktober 2014