Hjälpmedel:

Extra sammanträde barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden höll den 20 mars 2018 ett extra sammanträde med anledning av effektutredningen av ny skolorganisation. Under sammanträdet diskuterades de synpunkter som kommit in från allmänheten och de förslag som är redovisade i utredningen. Under sammanträdet fanns även möjlighet att ställa frågor till inbjudna tjänstemän och facklig part.

Arbetet och processen fortsätter nu med arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 27 mars och därefter med ordinarie nämndssammanträde den 10 april.

Frågor och svar kommer publiceras här på vår webbplats inom kort.

Sidan uppdaterad den 26 mars 2018