Hjälpmedel:

FN-dagen uppmärksammas i skolorna

Fredagen den 24 oktober 2014 är det FN-dagen och detta uppmärksammas av kommunens skolor på olika sätt.

Lovisedalsskolan och flera andra skolor i kommunen har sång- och dansuppvisningar på temat fred och barns rätt i världen. I Karlbergsskolan samlas alla elever och lärare och pratar om FN:s Barnkonventionen och barns rätt i världen. I samband med det läser de dikter, sjunger och dansar. Även i Gustav Vasaskolan uppmärksammar de barnkonventionen på olika sätt med sånger och bilduppgifter.

FN-dagen är en temadag som firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014