Hjälpmedel:

Förändringar förskoleklasser ht 2014

I Vallentuna kommun väljer du skola fritt för ditt barn, men ditt barn är dock alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola i närheten av hemmet.

Inför läsåret 2014/2015 är det en del förändringar i antalet förskoleklasser per grundskola.

  • Hjälmstaskolan kommer åter att ta emot elever till förskoleklass, dock inte i montessoriverksamhet.
  • Lovisedalsskolan kommer att ta emot två förskoleklasser.
  • Ormstaskolan kommer att ta emot två förskoleklasser.

Två klasser per årskurs

Ormstaskolan är från början byggd för två klasser per årskurs, men har under många år haft fler klasser per årskurs. Efter den planerade ombyggnationen av skolan är avsikten att återgå till två klasser per årskurs. Även Lovisedalsskolan är byggd och ombyggd för två klasser per årskurs.

Mer information

Du som har barn som ska börja i förskoleklass nästa läsår får mer information och inloggningsuppgifter i början av januari 2014. Skolorna bjuder också in till egna informationsmöten.

Sidan uppdaterad den 4 december 2013