Hjälpmedel:

Förskola Ormsta

Under hösten 2016 började Vallentuna kommun projekteringsarbetet för att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

Vallentuna kommun expanderar och nya förskoleplatser behövs för att möta utbyggnaden. Förskolan kommer att bestå av 4 hemvister för ca 80 barn samt vara utrustat med tillagningskök. På fastigheten fanns tidigare skolbyggnaden Valhall som tillhörde Ormstaskolan.

I mitten av september 2017 startar arbetet med byggnation av Ormsta förskola.

COBAB Sverige AB har handlats upp som entreprenör.

Pågående arbeten

Följande arbeten pågår:

  • Markarbeten
  • Grundarbeten

Kommande arbeten under hösten 2017:

  • Resning av husstommen startar under vecka 50

Sidan granskad den 24 november 2017