Hjälpmedel:

Förskolan Bullerbyn flyttar till förskolan Katthult

Förskolan Bullerbyn uppfördes 2013 för att täcka kommunens gemensamma behov av platser i förskolan. Vid den tiden räckte inte antalet platser i kommunen till. Efter en tid erbjöds barnen omsorg på förskola nära hemmet och i de flesta fall flyttade vårdnadshavare sina barn dit.

Med tiden har förskolan blivit mycket uppskattad och barnen har i större utsträckning stannat kvar på Bullerbyn. Det minskade barnantalet i södra området av Vallentuna har gjort att vi istället har för många platser i kommunens förskolor. Av denna anledning kommer verksamheten vid Bullerbyns förskola att flyttas till Katthults förskola som finns i närområdet. Verksamheten flyttar den 1 juli 2017.

Alla barn och all personal på Bullerbyns förskola har garanterad plats på Katthults förskola. Detta gäller även de barn som fått plats på förskolan Bullerbyn från och med augusti månad.

Vid frågor angående förskolan Bullerbyn kontakta Maria Holm, biträdande förskolechef, 08-587 854 95, maria.holm@vallentuna.se.

Vid allmänna frågor gällande förskoleplatser i kommunen kontakta barn- och ungdomsförvaltningen, 08-587 850 00.

Sidan uppdaterad den 5 maj 2017