Hjälpmedel:

Gula linjen läggs ned

Skolbussen Gula linjen läggs ned efter vårterminens slut. Bussen har gått sträckan Älgeby/Karby/Bällstaberg. Vallentuna kommun har ett nytt avtal för skolskjuts från höstterminen. Gula linjen ersätts då med annan skolskjuts för elever som, enligt Vallentuna kommuns riktlinjer, har rätt till det.

Huvudregeln vid bedömning av rätt till skolskjuts är att eleven går i den skola där kommunen skulle placerat eleven. Vid bedömning av skolskjuts tar kommunen hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Ansökan och mer information om skolskjuts hittar du under skolskjutssidan.

Sidan uppdaterad den 12 april 2016