Hjälpmedel:

Gustav Vasaskolan testar betyg från årskurs 4

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Ett tiotal skolor i landet ska delta i försöksverksamheten och Gustav Vasaskolan är den enda kommunala grundskolan.

Gunilla Jåfs, rektor på Gustav Vasaskolan, menar att det med betyg kommer bli tydligare för elev och föräldrar att få kunskap om vilka kunskapsnivåer eleven har nått. "Vid utvecklingssamtalet går läraren tillsammans med elev och förälder igenom elevens kunskapsmål och kunskapsnivåer samt eventuella utvecklingsområden. Samtalen upplevs ofta som positiva men de medverkande har ofta uppfattat saker på olika sätt och har olika bilder av vad som egentligen har framkommit. Om vi har betyg redan från årskurs 4 kommer den gemensamma bilden bli mycket tydligare i ett tidigare skede. När det är tydligt för alla både vilken kunskapsnivå eleven ligger på och vilka nya mål eleven ska arbeta mot så blir det också lättare för både lärare och elev att planera det fortsatta arbetet. Både skolledning och lärare är mycket positiva till deltagandet i försöksverksamheten."

Försöksverksamheten startar nu i höst 2017 och pågår till och med juni 2021.

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2017