Hjälpmedel:

Handelsprogrammet på gymnasiet är certifierat

Vallentuna gymnasiums handels- och administrationsprogram har blivit certifierat av Handelns Yrkesnämnd. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad och ger de studerande rätt kompetens inom området.

Handelns Yrkesnämnd har granskat Vallentuna gymnasiums handels- och administrationsprogram utifrån vissa kriterier. Programmet uppnår samtliga kriterier och blir därmed en certifierad utbildning.

Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad utbildning. För att få ett certifikat behöver skolan bland annat beskriva hur arbetslaget samverkar internt och externt, vad eleverna ska göra för att uppnå vissa kompetenskrav och hur utbildningen följs upp och utvärderas.

Certifieringen är en kvalitetsstämpel på utbildningen och innebär att eleverna får de kunskaper som branschen efterfrågar.

Sidan uppdaterad den 26 november 2014