Hjälpmedel:

Huvudman till förskolan Åby ängar utsedd

Barn- och ungdomsnämden beslutade den 6 december 2016 att Skrattegi AB blir fristående huvudman för förskolan Åby ängar. Förskolans verksamhet beräknas öppna under vårterminen 2018.

Sidan uppdaterad den 15 december 2016