Hjälpmedel:

JM Entreprenad AB bygger Hagaskolan

I början av 2014 genomförde kommunen en förstudie av Hagaskolan, och i december samma år fattade kommunfullmäktige beslut om att Hagaskolan ska byggas. Upphandling av byggentreprenör är nu gjord och JM Entreprenad AB kommer ansvara för byggnationen.

Hagaskolan ska utformas som en 3-parallellig F-9 skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det ska bli en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt.

Byggstart är 2017 och skolan beräknas vara klar för skolstart höstterminen 2019.

Mer information samt tidplan och förstudie hittar du under Bygga, bo och miljö.

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2016