Hjälpmedel:

Kommunala förskoleverksamheten får egen organisation

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska drivas som en egen verksamhet. Förskoleverksamheten har sedan 2009 varit integrerad i skolverksamheten. Beslutet innebär att förskolechefsuppdraget och rektorsuppdraget kommer att separeras. Förskoleverksamheten ska ledas av en förskolechef som på heltid kan utveckla och leda förskolan. Skolverksamheten fortsätter att ledas av rektor. Denna förändring kommer att gälla från och med den 1 maj 2017.

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att ta fram ett förslag på hur den nya förskoleorganisationen ska se ut och hur barn och ungdomsförvaltningens organisation ska anpassas för att möta denna förändring. Beslut om den nya utformningen av förskoleorganisationen tas i barn- och ungdomsnämnden den 18 april.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2017