Hjälpmedel:

Kompetensutveckling för kommunens fritidspersonal

Idag, 7 mars 2018, har all fritidspersonal i våra kommunala grundskolor deltagit i en halvdagsföresläsning med pedagogikforskare och fil.dr. Ann S Pihlgren. Föreläsningen handlade om fritidshemmets mål och resultat där Ann varvade teori med praktiska exempel. Dagen gav mycket inspiration till det fortsatta utvecklingsarbetet i fritidsverksamheten.

Sidan uppdaterad den 7 mars 2018