Hjälpmedel:

Kön till Lovisedals förskola stängs

Barn- och ungdomsnämnden fattade den 11 oktober 2016 beslut om att Lovisedals förskola successivt kommer att avvecklas. Alla barn som idag går i verksamheten kommer få vara kvar under hela sin förskoletid. Beslutet innebär att kön till förskolan kommer att stängas och att det inte längre är möjligt att välja detta alternativ.

Sidan uppdaterad den 15 november 2016