Hjälpmedel:

Kultur- och idrottssatsning i Vallentunas grundskolor

Höstterminen 2018 lanserar vi pilotprojektet "Satsning på idrott och kultur i Vallentunas grundskolor". Målet med projektet är att ge alla elever i både kommunaloch fristående regi förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom sin ordinarie skoldag.

Här hittar du mer information om projektet

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017