Hjälpmedel:

Lärtjänsten Schoolido

Vi använder nu den digitala lärtjänsten Schoolido för föräldrar och elever i årskurs 7-9 i våra kommunala skolor. Schoolido är en naturlig pusselbit i kommunens digitala plan då det smidigt kompletterar systemen SchoolSoft och Google som vi redan har på plats. I Schoolido får alla elever möjlighet att lära sig på det sätt som passar dem bäst, till exempel genom film, bild, text, uppläst text och quiz.

För lärare är tjänsten en viktig resurs i undervisningen som ger hjälp med struktur, planering, inspiration och mer tid för eleverna." Schoolido kan med fördel användas av elever och föräldrar vid läxläsning hemma.

Mer information om Schoolido finns i SchoolSoft, se länk i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2017