Hjälpmedel:

Lovisedalsskolans förskola

Barn- och ungdomsnämnden fattade den 11 oktober 2016 beslut om att Lovisedalsskolans förskola successivt kommer att avvecklas. Alla barn som går i verksamheten ska dock få vara kvar under hela sin förskoletid.

Bakgrunden till beslutet är att det idag finns för många förskoleplatser i södra Vallentuna och att Lovisedalsskolan har behov av ytterligare lokaler för att kunna möta verksamhetens växande behov. Genom att avveckla förskolan utökas antalet utbildningsplatser i grundskolan.

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2016