Hjälpmedel:

Matematiksatsning för alla

Just nu satsar Vallentuna kommun stort på matematiken i grundskolan. Med bland annat gemensamma och tydliga mål för verksamheten samt ökat lärarsamarbete ska elevernas matematikresultat förbättras. Eleverna ska inte bara nå kunskapsmålen, utan utifrån sina förutsättningar ska de nå till toppen av sin förmåga.

Nätverk mellan kommuner

I SKL:s * matematiksatsning PISA 2015 deltar 86 av Sveriges 290 kommuner. Syftet är att förbättra matematikundervisningen och därmed elevernas matematikresultat. Detta sker bland annat genom kartläggning av hur det ser ut i kommunerna samt genom att skapa nätverksarbete mellan dem. Speciellt med den här satsningen är att alla nivåer; lärare, rektorer, tjänstemän och politiker deltar i nätverksarbetet. Det stärker ett gemensamt synsätt och är en förutsättning för att eleverna ska kunna förbättra sina kunskaper.

– Vallentuna har deltagit sedan 2012 och satsningen pågår fram till 2017. Vi har redan fångat upp flera utvecklingsområden som vi arbetar vidare med, säger Jenny Nyrén, pedagogisk samordnare vid barn- och ungdomsförvaltningen. Med kommungemensamma och tydliga mål ska vi bli bättre på att följa upp elevernas matematikresultat samt skapa samsyn kring våra elever och undervisningen.

Fler elever ska nå målen

Under läsåret 2014/15 deltar kommunen i ytterligare en matematiksatsning, Skolverkets Matematiklyftet, som finansieras genom statsbidrag. Syftet är även i denna satsning att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Kommunens matematiklärare kommer att träffas i mindre grupper, en eftermiddag varannan vecka, för erfarenhetsutbyte samt handledning.

– Vi är väl förberedda inför denna satsning där alla våra matematiklärare, cirka 150 stycken, kommer att delta under hela läsåret. Vi har åtta egna matematikhandledare som får en särskild utbildning, precis som rektorerna, men framför allt kommer kompetensen för hela vår lärarkår i matematik att öka. Detta ska i sin tur resultera i att fler elever når målen, men också att fler elever når högre mål, säger Jenny Nyrén.

Två elever utomhus som väger och mäter

Hur mycket väger egentligen en liter mjölk och vilken geometrisk form liknar Globen i Stockholm? En vårdag i maj satsade Gustav Vasaskolan på en matematikdag utomhus för alla elever. Praktiska uppgifter varvades med tipspromenad.

* SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige.

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2014