Hjälpmedel:

Möjlighet till utökad tid på förskola och fritids vid föräldraledighet och arbetslöshet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa ska ha möjlighet att delta i förskolans verksamhet upp till 30 timmar per vecka. De elever som har vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar får även möjlighet att vara på fritids upp till 10 timmar per vecka. I november tar barn- och ungdomsnämnden beslut om reviderade riktlinjer för förskola och fritidshem. Beslutet om utökad tid på förskola och fritids gäller från och med den 1 januari 2018.

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017