Hjälpmedel:

Namnbyte grundsärskolans verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 6 december att grundsärskolan på Hammarbacksskolan byter namn till Olympiaskolan.

Förändringen börjar att gälla från och med den 1 januari 2018.

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018