Hjälpmedel:

Nationella minoritetsspråk stärks i skolan

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Från och med 1 juli 2015 får elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Tidigare krävdes att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. Nu kan även elever som är nybörjare läsa språket som nybörjarspråk.

Sedan tidigare finns en kursplan i samiska. Nu kommer kursplaner i ämnet modersmål också för finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Språken kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare).

Syftet är att stärka språkens ställning och ge möjlighet att återuppta ett språk som gått förlorat i tidigare generationer.

Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2015