Hjälpmedel:

Nöjda elever på Vallentuna gymnasium

Storsthlm, tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, genomför årligen en enkätundersökning till gymnasieelever i årskurs två. I årets undersökning svarade 92 procent av Vallentuna gymnasiums elever. Högst andel positiva svar var det för påståendena "Jag är trygg på min skola" och "Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt", där 94 procent instämde.

Jämfört med 2015 och 2016 har andelen positiva svar ökat bland samtliga frågor. Den största ökningen har påståendet "Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat". I årets undersökning instämmer 91 procent jämfört med 47 procent 2016.

Arbetet som ligger bakom det förbättrade resultatet startade redan i augusti 2015. Ledningsgruppen på Vallentuna gymnasium genomförde då en analys tillsammans med elever och lärare. De tittade bland annat på vilka åtgärder som var nödvändiga utifrån de låga siffror som det årets enkät fått.

Johan Klintberg, rektor på Vallentuna gymnasium, säger att det är flera faktorer som bidragit till årets fina siffror. "Vi har lyssnat på våra elever och visat att deras åsikter och upplevelser av skolan är viktiga för oss. Även elevrådets arbete och engagemang har varit av stor betydelse. Dessutom har vår personal gjort ett fantastiskt jobb med att skapa meningsfulla och spännande skoldagar med våra elever."

Utbildningsnämndens ordförande, Gunnel Orselius Dahl, tycker det är otroligt roligt att eleverna nu trivs så bra på Vallentuna gymnasium. "Engagemanget hos både elever och personal beror till stor del på att Johan Klintberg, i sin roll som rektor och pedagogisk ledare, både är lyhörd och inspirerar eleverna att ta initiativ. En annan viktig pusselbit är samarbetet med skolans elevråd".

Sidan uppdaterad den 15 september 2017