Hjälpmedel:

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

För att få besked om beslut innan den 30 juni måste ansökan ha inkommit till oss senast den 30 maj. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via vår e-tjänst. Länk till både blankett och e-tjänst finns i högermenyn på skolskjutsssidan, www.vallentuna.se/skolskjuts.

Barn- och ungdomsnämnden fattade den 18 april beslut om att revidera riktlinjerna för skolskjuts från och med läsåret 2017/2018. Revideringen innebär att samtliga grundskoleelever som ansöker om skolskjuts och uppfyller avståndskravet för SL-kort, oavsett val av skola eller andra kriterier, beviljas SL-kort. De reviderade riktlinjerna finns att läsa på skolskjutssidan.

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017