Hjälpmedel:

Nuläge behovsanalys skolverksamheten

Som vi tidigare berättat om sker behovsanalysen inom fyra olika områden:

  • IT-området ( t ex nätverk, lagring, support, e-post)
  • Administration ( t ex närvaro/frånvaro, IUP:er)
  • Kommunikation (information/marknadsföring)
  • Pedagogik (digital pedagogik i undervisningen)

Metod

Intervjuer av personal på skolorna inom IT-området genomfördes under december månad. Resultatet är sammanställt i dokumentet Behovsanalys område IT i högermenyn.

Den workshop som genomfördes den 30 november bestående av representanter från barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp ("rektorsgruppen"), resurscentrum, tre grundskolor, Vallentuna gymnasium, barn- och ungdomsförvaltningskontoret, kommunledningskontoret och IT är sammanställd i dokumentet Behovsanalys område administration, kommunikation och pedagogik i högermenyn.

En behovsanalys har även genomförts med Kulturskolan, se dokumentet Behovsanalys Kulturskolan i högermenyn.

Vi gör nu en behovsinventering av föräldra- och elevperspektivet. Synpunkter tas in via skol- och elevråd. En del skolor skickar även ut ett antal frågor till samtliga vårdnadshavare och elever. En sammanställning av detta ska vara klart i början av mars.

Under februari månad kommer även en behovsanalys att genomföras med Elevhälsan. Minnesanteckningar kommer att läggas ut här på hemsidan.

En behovsanalys för förskolan kommer också att genomföras under februari/mars.

En mindre arbetsgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp ("rektorsgruppen"), barn- och ungdomsförvaltningskontoret, kommunledningskontoret och IT kommer att genomföra en lösningsanalys utifrån de olika behov som framkommer. Beslut om framtida verksamhetssystem tas under mars/april.

Sidan uppdaterad den 12 februari 2016