Hjälpmedel:

Nuläge behovsanalys skolverksamheten

Behovsanalyserna är nu klara, se minnesanteckningar i högermenyn under rubriken Mer information.

En mindre arbetsgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsförvaltningskontoret, kommunledningskontoret och IT har genomfört en lösningsanalys utifrån de olika behov som framkommit. Det största och mest prioriterade behovet är att ta fram ett administrativt/kommunikativt verktyg. Syftet med verktyget är att:

  • Skapa tydlighet i kommunikationen mellan skola och hem.
  • Ge elever och föräldrar möjlighet att följa kunskapsprocess/utveckling.
  • Underlätta och förenkla lärarnas administrativa arbete.
  • Höja kvalitetssäkringsnivån från enskild lärare till skola.

Arbetsgruppen genomför nu en marknadsundersökning av olika system. Under maj månad kommer vi att bjuda in ett antal leverantörer och ta beslut om vilket system som bäst passar våra behov.

Det nya systemet kommer att implementeras i skolorna under hösten 2016.

Sidan uppdaterad den 25 april 2016