Hjälpmedel:

Nuläge verksamhetssystem för skolorna

Arbetsgruppen bestående av representanter från barn- och ungdomsförvaltningskontoret, kommunledningskontoret och IT har nu genomfört den utvärdering av olika system som vi tidigare berättat om. Det system som bäst passar skolverksamhetens behov utifrån ett administrativt/kommunikativt perspektiv är SchoolSoft. Syftet med verktyget är att:

  • Skapa tydlighet i kommunikationen mellan skola och hem.
  • Ge elever och föräldrar möjlighet att följa kunskapsprocess/utveckling.
  • Underlätta och förenkla lärarnas administrativa arbete.
  • Höja kvalitetssäkringsnivån från enskild lärare till skola.

Arbetet med att implementera det nya systemet i skolorna påbörjas under hösten 2016. Vi kommer att återkomma med mer information under september månad.

Information till vårdnadshavare och elever

Tills verksamhetssystemet är på plats kommer skolorna att informera vårdnadshavare via mejl eller via sina webbplatser. Kommunikation mellan lärare och elev kommer att ske via mejl.

Sidan uppdaterad den 2 september 2016