Hjälpmedel:

Ny förskola i Åby ängar

Under hösten 2016 börjar Vallentuna kommun bygga en förskola i det nya bostadsområdet Åby ängar. Förskolans verksamhet beräknas öppna under vårterminen 2018.

Centrala Vallentuna ska utvecklas med småstaden som förebild. Öster om järnvägsspåret kommer en helt ny stadskärna att växa fram med nya bostäder vid Tellusområdet och upp mot Vallentuna idrottsplats.

Med det nya bostadsområdet öster om Vallentuna centrum behövs också nya förskoleplatser som kompletterar de befintliga förskolorna. Därför bygger Vallentuna kommun en ny förskola i området Åby ängar, vid Åby allé. Förskolan kommer att bestå av fem avdelningar för ca 100 barn samt vara utrustad med ett tillagningskök.

Pågående arbeten

Följande arbeten pågår:

  • Fasadarbeten
  • Takarbeten
  • Innerväggar och invändiga installationer.

Kommande arbeten

Under sommaren och hösten 2017 kommer arbeten att ske med att anlägga parkering och utforma lekgården.

Sidan granskad den 19 maj 2017