Hjälpmedel:

Ny maxtaxa för barnomsorg

Från och med den 1 januari 2017 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Den höjda avgiften beror på att inkomsttaket, som baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad, har höjts från 43 760 kr till 45 390 kr.

Sidan uppdaterad den 20 december 2016