Hjälpmedel:

Ny avgift för barnomsorg

Från och med den 1 november 2015 höjs avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Den höjda avgiften beror på att inkomsttaket för maxtaxa har höjts från 42 000 kr till 42 890 kr. Den nya avgiften kommer på fakturan i november. Höjningen för vårdnadshavaren blir mellan 9-27 kr per barn och månad inom förskola och pedagogisk omsorg och mellan 9-18 kr per barn och månad i fritidshem. De olika beloppen beror på hur många barn du som vårdnadshavare har i verksamheten.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras i "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet."

Nya avgifter från 1 februari 2016

Från den 1 februari 2016 höjs inkomsttaket ytterligare till 43 760 kr per månad vilket kan innebära höjd avgift för kommande år. Höjningen är en följd av att riksdagen indexerat maxtaxan. Detta beslutas senare under året och vi kommer informera om de kommande höjningarna här på hemsidan.

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2015