Hjälpmedel:

Ny organisation för den kommunala förskoleverksamheten

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska vara en egen organisation och separeras från skolverksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsatte den 25 augusti Christina "Tina" Persson som verksamhetschef för förskoleorganisationen.

Förskolorna delas in i tre förskoleområden med en förskolechef som är ansvarig för varje område.

  • Norra förskoleområdet (Kårsta, Gustav Vasa)
    Förskolechef: Karin Brath Eriksson
  • Centrala förskoleområdet (Sjöhästen, Videgården, Granåsa, Katthult, Språkförskolan)
    Förskolechef: Kathy Andersson
  • Sydöstra förskoleområdet (Haga, Borgen, Sjumilaskogen, Karbyskolans förskola)
    Förskolechef: Johanna Coldenberg

Den nya organisationen kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2017