Hjälpmedel:

Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor

Från och med 1 juli 2015 gäller nya riktlinjer vid bedömning av rätt till skolskjuts och elevresor. Huvudregeln vid bedömning av rätt till skolskjuts är att eleven går i den skola där kommunen erbjudit placering. Vid bedömning tar kommunen hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Läs mer här om de nya riktlinjerna

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2015