Hjälpmedel:

Nya riktlinjer för skolskjuts

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att även elever i förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Nämnden fattade även beslut om förändrade avståndskrav.

För resterande del av nuvarande läsår, 2017/2018, gäller fortfarande de gamla riktlinjerna och den information som finns på vår webbplats.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2018/2019 kan göras från mitten av april. Vi återkommer med mer information på vår webbplats när tjänsten är öppen.

De nya riktlinjerna finns publicerade på skolskjutssidan, www.vallentuna.se/skolskjuts.

Sidan uppdaterad den 6 mars 2018