Hjälpmedel:

Nytt om Ormstaskolan

Kommunen utreder alternativa lösningar till de planerade skolbyggnationerna i Ormsta.

Den planerade nybyggnationen av Ormstaskolan till en F-9-skola med förskola vilar för närvarande. Likaså gäller flytt av träningssärskolan Strix till Hammarbacksskolan. Under tiden utreder kommunen alternativa lösningar.

Ormstaskolans lokaler är i dag gamla och slitna och behöver ersättas av nya lokaler. Att bygga nytt ger dock stora problem med utrymning och flytt av befintliga klasser. För att bland annat minska besvären för elever och personal under byggtiden utreds möjligheten att först bygga den så kallade Hagaskolan norr om Vallentuna IP. Skolans storlek samt vilka årskurser inklusive förskola som skolan ska planeras för är också under utredning.

Sidan uppdaterad den 16 maj 2013