Hjälpmedel:

Ökat meritvärde i de kommunala grundskolorna

Våren 2016 avslutade 335 elever årskurs 9 i Vallentuna kommun. Det genomsnittliga meritvärdet* för dessa elever var 229 vilket är detsamma som förra året. I de kommunala skolorna har dock meritvärdet ökat från 228 till 231. Totalt sett var 91 procent behöriga till ett yrkesprogram och 80 procent nådde kunskapskraven i alla ämnen. För de kommunala skolorna ses en förbättring på båda dessa mått jämfört med föregående läsår medan de har minskat för de fristående skolorna. Jämför man med genomsnittet för riket så har Vallentuna ett högre resultat för andelen som är behöriga till ett yrkesprogram och andelen som har nått kunskapskraven i alla ämnen. Meritvärdet för Vallentuna är i nivå med riket.

Mer information finns på Skolverkets webbplats, se länkar under rubriken Relaterad information i högermenyn.

*Meritvärdet är summan av en elevs 16 bästa ämnen, ett 17:e betyg för moderna språk (till exempel tyska, franska, spanska) som språkval kan också läggas till. Betygen räknas om till siffror och kan vara max 340 poäng.

Sidan uppdaterad den 30 september 2016