Hjälpmedel:

Förskolorna Haga och Borgen flyttar till Hagaskolans lokaler

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 17 mars 2017 att verksamheterna vid förskolorna Borgen och Haga flyttar till Hagaskolans lokaler från och med höstterminen 2019.

Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att en omlokaliseringen av förskolorna är positiv utifrån flera aspekter. De sammantagna lokalkostnaderna för förskolan kommer att bli lägre än med nuvarande lokallösning med två separata förskolor. Det kommer även bli bättre synergieffekter mellan förskola och skola genom både personalresurser och kunskapsöverföring. De nya lokalerna är utformade utifrån ett modernt pedagogiskt synsätt som möjliggör en förskoleverksamhet i framkant.

Sidan uppdaterad den 20 mars 2017