Hjälpmedel:

Omstaskolan blir en F-8 skola inför flytten till Hagaskolan

Den 25 oktober 2016 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Ormstaskolans verksamhet ska utökas till att även omfatta årskurs 7 och årskurs 8 inför flytten till Hagaskolan. Organisationsförändringen träder i kraft från och med höstterminen 2017. De elever som idag går i årskurs 6 i Ormstaskolan kommer därmed få möjligheten att gå kvar innan flytten till Hagaskolan höstterminen 2019.

Sidan uppdaterad den 17 november 2016