Hjälpmedel:

Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet - lokalutredning Karlbergsskolan

I december 2016 genomfördes en undersökning av inomhusmiljön i två av Karlbergsskolans klassrum. I juni 2017 genomfördes en kompletterande undersökning av inomhusluften för att få en helhetsbild av innemiljön. Undersökningarna genomfördes av Byggmiljögruppen.

Bakgrunden till den av skolan beställda undersökningen var att personal och skyddsombud upplevt hälsoproblem i vissa utrymmen i skolan. De genomförda luftproverna (mögelsporer) visade på genomgående låga halter i rumsluften (mögelsporer förekommer naturligt i uteluften).

Rapporten visade dock att det förekom fuktskador i nedre delen av ytterväggarna. De skadorna beror på att byggnaden är utförd med en platta på mark med syllen (reglarna) stående direkt på plattan. Det benämns idag som en riskkonstruktion, men det var så man byggde tidigare. Utredningen visade även på skalmursproblematik med brukstuggor (fogbruk till tegel) i tegelfasaden som ligger mot vindpapp och leder in fukt i yttervägg. Tegelfasaden är också i stort behov av reparation då den är utförd utan fungerande luftspalt eller avdunstningsmöjligheter med flertalet frostskador, lösa stenar/väggdelar samt sprickor som följd.

För att komma tillrätta med skadorna skulle omfattande reparationer behöva göras. En kostnadsbedömning har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Wikells Byggberäkningar. Sammanlagt skulle reparationer för att återställa skolan till "fungerande bruksskick" kosta drygt 60 miljoner kronor. Denna kostnad avser de områden som undersökts av Byggmiljögruppen. Kostnader för renovering av övriga ytor i lokalerna tillkommer. Rapporter och beslutsunderlag finns publicerade på den här sidan, www.vallentuna.se/skolorganisation.

Barn- och ungdomsnämnden kommer under sammanträdet den 22 maj 2018 att fortsätta diskutera översynen av skolorganisationen.

Har du frågor och/eller synpunkter tar vi gärna emot dem via mejl, skolorganisation@vallentuna.se.

Sidan uppdaterad den 18 april 2018