Hjälpmedel:

Översyn av skolverksamheten - ny skolorganisation

Arbetet med den nya organisationen pågår. Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny skolorganisation men utreder nu även ett tredje förslag. I det förslaget finns verksamhet kvar i Karlbergsskolans lokaler. Förslagen innebär även att antalet högstadieskolor koncentreras till färre enheter.

Barn- och ungdomsnämnden kommer tidigast den 10 april 2018 att fatta beslut om den nya organisationen.

Frågor och/eller synpunkter kan du mejla till skolorganisation@vallentuna.se.

Du hittar mer information om bakgrunden till översynen samt tidplan på den här sidan, www.vallentuna.se/skolorganisation.

Sidan uppdaterad den 17 januari 2018