Hjälpmedel:

Betalar du rätt avgift?

För att du ska betala rätt avgift för ditt barns omsorg i förskola, familjedaghem samt fritidshem måste din inkomstuppgift vara korrekt. Du som har en omsorgsplats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för både dig själv och eventuell maka, make eller sambo, det vill säga hushållets totala bruttoinkomst. Vid förändring av hushållets inkomst ska du anmäla detta snarast.

Under mars 2011 kommer barn- och ungdomsförvaltningen (via post) be de hushåll som har en bruttoinkomst lägre än 42.000 kr per månad att uppdatera sin inkomstuppgift. De hushåll som har en bruttoinkomst på 42.000 kr eller mer per månad debiteras enligt högsta avgift.

Du kan redan nu logga in via Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter. Du kan även beräkna din avgift via Skolvalssidan samt få hjälp om du saknar inloggningsuppgifter.

Mer information hittar du i Taxa, regler och riktlinjer för förskola och fritidshem.

Sidan uppdaterad den 2 mars 2011