Hjälpmedel:

Resultat nationella prov

Skolverkets statistik för nationella prov årskurs 9 visar att Vallentuna kommun har goda resultat från vårterminen 2014. I engelska, matematik och svenska ligger Vallentunas resultat över genomsnittet för riket.

I engelska och svenska fick i stort sett alla som deltog i provet godkänt och i matematik fick 94 procent godkänt.

Jämfört med vårterminen 2013 är det en förbättring i matematik och svenska för Vallentuna kommun och resultaten i engelska är på en fortsatt hög nivå.

Andel godkända av deltagande elever

  EngelskaMatematikSvenska
Vallentuna ~100 % * 94,0 % ~100 % *
Riket 96,8 % 87,5 % 96,4 %

* Antalet elever med provbetyg F är 1-4 st.

Sidan uppdaterad den 1 december 2014