Hjälpmedel:

Skolorganisationen

Som vi tidigare berättat om pågår just nu en översyn av skolorganisationen. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar nu med att utreda de två förslag för ny organisation som tagits fram. Arbetet sker i nära samverkan med politiker, fackliga parter och skolverksamheten.

Målsättningen var att barn- och ungdomsnämnden skulle fatta beslut om den nya organisationen i december 2017 men utredningen kommer inte vara klar till dess. Beslutet kommer därför att fattas under första kvartalet 2018.

Sidan uppdaterad den 21 november 2017