Hjälpmedel:

Skolval inför läsåret 2017/18 för förskoleklass och årskurs 7

Du som har barn som börjar förskoleklass till hösten eller som ska börja
årskurs 7 och som går på Gustav Vasaskolan, Karlbergsskolan eller Kårsta skola, gör skolval. Elever som redan går på en F-9-skola behöver inte göra skolval.

Inbjudan till skolval kommer per post den 10 januari 2017. Du går sedan in på Skolvalssidan och gör ditt val. Sidan är öppen till och med den 12 februari 2017.

Sidan uppdaterad den 11 januari 2017