Hjälpmedel:

Skolval läsåret 2015/16

Du som har barn som börjar förskoleklass till hösten eller som ska börja årskurs 7 och som går på Gustav Vasaskolan, Karlbergsskolan eller Kårsta skola, gör skolval. Elever som redan går på en F-9-skola behöver inte göra skolval.

Skolvalet gör du på Skolvalssidan under perioden 9 januari - 11 februari 2018. Inbjudan och mer information om skolvalet kommer per post några dagar innan den 9 januari 2018. Länken för val av skola blir aktiv den 9 januari 2018.

I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn. Vilken den reserverade skolplatsen är, ser du när du loggar in på webbplatsen.

I inbjudan får du information om hur valet går till samt vilka tider skolorna har informationsmöten. För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Båda vårdnadshavarna ska göra valet.

Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du den 12 mars 2018.

Är du på väg att flytta till Vallentuna och har ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten, kontakta barn- och ungdomsförvaltningen.

När du får inbjudan till skolvalet får du även datum för skolornas informationsträffar. De kommer att vara mellan 15 januari till 11 februari 2018.

Mer information

Information för val av skola (pdf, 200 kB)

Skolornas informationsmöten (pdf, 174 kB)

Reserverad skolplats för förskoleklass och årskurs 7 (pdf, 167 kB)

Sidan uppdaterad den 19 januari 2015