Hjälpmedel:

Sommarskola 2014

Extra hjälp i svenska, matematik eller engelska för åk 9

I sommar kan du som behöver få extra hjälp i ett av dessa ämnen. Vallentuna kommun erbjuder sommarskola till dig som går ut årskurs nio och som inte är godkänd i svenska, matematik eller engelska.

Det finns också möjlighet till extra hjälp i svenska som andraspråk för dig som behöver. Du som går ut årskurs 8 kan också anmäla dig och få delta om det blir platser över.

Du får undervisning under en sommarvecka, den 6-12 augusti 2014, kl. 10-14. Lektionerna är i Vallentuna gymnasium och där får du också äta lunch gratis dessa dagar.

Anmälan

Senast fredagen den 13 juni 2014 ska du anmäla dig till studie- och yrkesvägledaren i din skola. Du kan också prata med din mentor eller din lärare i det aktuella ämnet.

Sidan uppdaterad den 20 maj 2014