Hjälpmedel:

Tyck till om din förskola och grundskola

Nu har du möjlighet att tycka till om din förskola eller grundskola. Vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, årskurs 3 eller 6 ges möjlighet att svara på ett antal frågor om verksamheten. Elever i årskurs 3, 6 och 8 svarar också på en enkät. Enkäterna delas ut via verksamheterna och genomförs vecka 4-6. Både kommunala och fristående verksamheter deltar.

Problemet i webbformuläret är löst

Vi har haft problem med den sista frågan i webbformuläret, där du ska kunna skriva dina egna synpunkter och kommentarer. Vår leverantör har löst detta och enkäten fungerar nu som den ska.

Om du redan har svarat på enkäten, men vill komplettera med en kommentar på slutet, så ber vi dig att kontakta eva.rylander@origogroup.com. Mejla dina inloggningsuppgifter (finns på pappersenkäten), så får du möjlighet att göra om enkäten och därmed även svara på den sista frågan.

Om du inte vill göra om enkäten, men ändå lämna dina synpunkter eller kommentarer, så kan du istället göra det på Synpunkter och klagomål. Detta kan du göra anonymt.Sidan uppdaterad den 5 februari 2018