Hjälpmedel:

Utlysning av konstuppdrag

I samband med att Vallentuna kommun bygger Hagaskolan, en ny skola för barn från förskola till åk 9, avsätts medel för två konstnärliga gestaltningar.

Hagaskolan kommer att uppföras under perioden 2017 - 2019 och ska vara klar till höstterminen 2019. Skolan ersätter Ormstaskolan och har plats för 850 elever från förskola till åk 9. Skolan uppförs i nordöstra delarna av centrala Vallentuna, norr om Vallentuna IP, och kommer tas i bruk höstterminen 2019.

Det ena uppdraget gäller en stor tegelvägg på en idrottsbyggnad som ligger i anslutning till skolans huvudentré. Verket ska ge skolan identitet och utgöra ett riktmärke på långt håll. Det andra uppdraget skall utföras som ett verk i flera delar som är spritt över skolgårdens olika delar. Uppdraget handlar om att komplettera skolgårdens välutrustade miljö med något som stimulerar tanke och tolkning.

Kostnadsram: 350 000 kr per uppdrag
Skissuppdrag ersätts med 35 000 kr
Tid för skissuppdrag sep 2017 - jan 2018
Tid för genomförande apr 2018 - maj 2019

Senaste dag för intresseanmälan är 18 april.
Beslut om tilldelning av skissuppdrag lämnas senast 31 maj.

Läs mer om utlysningen på Konstpools webbplats

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017