Hjälpmedel:

Information 22/12 2014

Efter beskedet om att det finns problem med inomhusmiljön på grund av förhöjda halter av mögelsporer och fukt i Ormstaskolans huvudbyggnad, har kommunens fastighetsavdelning satt igång med olika typer av åtgärder.

Kort efter att kommunen fick rapport om att en person i personalen blivit sjuk på grund av inomhusmiljön i skolan startade arbetet med sanering av lokalerna. En rad åtgärder är gjorda, fler är planerade.

Vad är gjort?

  • Ventilationen är igång dygnet runt med ett övertryck för att få ett bättre inomhusklimat. Tidigare stängdes ventilationen av kl. 16 och startade igen kl. 7.30, dessutom var den avstängd under helger och lov.
  • Desinficering med natriumhypoklorit har ägt rum i samtliga utrymmen.
  • Nya städrutiner med engångsmoppar och impregnerade moppar med så lite vatten som möjligt.
  • All personal är uppmanad att vädra lokalerna på rasterna och vid andra lämpliga tillfällen.

- Vi känner redan av en stor förbättring i inomhusklimatet efter de åtgärder som är gjorda senaste veckorna. Flera personer som arbetar här säger att det känns som helt andra lokaler jämfört med tidigare, säger Chris Ossmark, rektor på Ormstaskolan.

Vad händer under jullovet?

  • Nya effektivare filter är beställda och ska installeras.
  • Rengöring av samtliga ventilationskanaler.
  • Nya luftrenare är beställda och ska installeras.

Med de här åtgärderna konstaterar Samhällsbyggnadsförvaltningen och medicinsk expertis att inomhusklimatet i huvudbyggnaden blir bra i avvaktan på alternativa lokaler.

Flyttplaner

- Vi planerar att flytta all verksamhet i Ormstaskolans huvudbyggnad efter vårterminen. Arbetet med den planeringen på går för fullt, säger Anna von Axelson, fastighetschef i Vallentuna kommun.

Kommunen planerar att ställa upp paviljonger inom skolområdet, där Valhall för närvarande står. Den verksamhet som finns i huvudbyggnaden idag ska flytta till paviljongerna efter vårterminen. Fastighetsavdelningen utreder möjligheterna att behålla matsal, kök och slöjdsalar i huvudbyggnaden, eftersom det är salar som är svårare att ersätta med paviljonglösning.

När det gäller STRIX, är planen att flytta den verksamheten till andra lokaler på Ekebyskolans område och Bullerbyns förskola under jullovet.

- Många har frågat efter underhållsplaner för kommunens fastigheter och varit oroliga för att problemen på Ormstaskolan beror på att det inte finns underhållsplaner. Så är det inte. Fastighetsavdelningen arbetar ständigt med underhållsåtgärder i våra byggnader, till exempel med byggnadernas skal det vill säga väggar, tak och golv, oavsett om vi har dokumenterade underhållsplaner eller inte, säger Anna von Axelson.

Sidan granskad den 27 maj 2015