Hjälpmedel:

Välkommen till SchoolSoft!

Nu inför vi systemet SchoolSoft i våra kommunala skolverksamheter, från förskola till gymnasium. I SchoolSoft hanteras bland annat:

  • kommunikation mellan hem och förskola/skola
  • närvaro
  • schema
  • planering
  • dokumentation

Under vårterminen 2017 kommer alla skolverksamheter att dela ut inloggningsuppgifter samt presentera systemets funktioner. Respektive förskola/skola meddelar tid och plats för detta. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kommer till mötet. Då får du också instruktioner så att du enkelt kan ta del av information som rör just ditt barn.

Sidan uppdaterad den 18 januari 2017